İşlerinizi Kolaylaştıran,
Size Enerji Katan Çözüm Ortağınız

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 Güneş Enerji Santralleri farklı sahalara özel olarak planlanır ve kurulurlar. Sanılanın aksine, havanın durumu ve güneşin çok gelmesi gibi detaylar yatırımın daha kârlı olacağı anlamına gelmez. Her sahaya özel, ayrı çalışmalar ve hatta, farklı daha uygun teknolojilerin seçilmesi gerekebilir. Bir sahaya gelen güneş ışığınının farklı dalga boyunda olması bile yatırımın verimliliğine etkileyebilir. Bu sebeple her ürün her saha için uygun değildir. Doğru değerlendirme ve danışmanlık önemlidir.